Thế nào là bất động sản “Vàng” nhà đầu tư cần biết trước khi đi đầu tư

Rate this post

Thế nào là bất động sản “Vàng” nhà đầu tư cần biết trước khi đi đầu tư

Bất động sản “Vàng” là bất động sản có đặc điểm như vàng đó là

  1. có tính khan hiếm (số lượng ít, hữu hạn, khó có thể tạo ra thêm được)
  2. có thể cho thuê được
  3. có thể nhân vốn lên 2 lần, 3 lần 5 lần 10 lần 100 lần và nhiều trăm lần tùy vào thời gian nắm giữ
  4. có khả năng thanh toán nhanh và hiệu quả tại mọi thời điểm

ĐĂNG KÝ NHẬN QUÀ

Vui lòng điền chính xác email ở bên dưới để nhận thông báo bài viết mới.


    Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.